MultiMediaList

business development

Door teamwork ontstaan initiatieven

By on 18 mei 2018

Ondernemen | Teamwork | Initiatieven


Ondernemerservaring

Als initiatiefnemer heb ik op natuurlijke wijze ondernemerservaring opgedaan. Bij het nemen van initiatieven kijken we wat wel en vooral wat niet kan.

Het komt er op aan om duizend keer nee te zeggen tegen allerlei aanvullende ideeën, voorstellen en schitterende gedachten. Hoe goed bedoeld deze ook zijn, zijn ze juist ook direct een obstructie en leiden af.

Als iedereen zich aan zakelijk gemaakte afspraken houdt, kan er zeer veel. Bij voorkeur zonder compromissen! Voorbeelden:

Teamwork en Initiatieven MultiMedialist Digital Development Management


Communities creëren

Door een langdurige bestuursfunctie Communicatie bij de Nederlandse Mercedes-Benz S-Klasse Club, de SKCN, kwamen we op het idee om communities op te zetten.

Door de vele typen Mercedes-Benzautomobielen en het wereldwijde aspect van het merk, kan er veel. Ook doordat de creaties van het merk door de bank genomen lang bestaan, de auto’s vergaan niet snel, zijn er veel liefhebbers en bezitters wereldwijd.

Derhalve ontstond de subgroep van het type SL Roadster. SL staat voor ‘Sport Leicht Roadster’. Daarnaast kwam er de bouw van een Mercedesmuseum om de hoek kijken. Via de twee afzonderlijke maar toch ook gelijke sites voor de SL Roadster en S-Klasse communities, wordt de centrale groep en community gevoed ten faveure van het toekomstige museum.


Apollo Eleven Music

Businessplan en Start-up Apollo Eleven Music-MultiMedialist

Door de opleiding Music Business Course over de juridische en zakelijke aspecten in de muziekbusiness, ontstond in 2016 het businessplan Apollo Eleven Music.

Dat hield een ultramoderne vinylproductiefabriek (LP’s) in wegens de wereldwijde groeivraag naar vinylproductiecapaciteit.

Met merkbouw, marketing, reclame, promotie en digitale middelen als belangrijke aspecten. De investeringsbegroting kwam uit op € 1.700.000.


Elpee Club

Elpee Club 2015

Door de opleiding Music Business Course over de juridische en zakelijke aspecten in de muziekbusiness, ontstond in 2015 de Elpee Club. Dit was een gezamenlijk initiatief van Tamminga Music Production en MultiMedialist.

De Elpee Club hield in een platform waarop nieuw muzikaal werk op vinyl gepubliceerd en verkocht kon worden. De keuze voor vinyl lag besloten in de onstuimige groeicijfers van de verkoop van vinyl.

Ook bestaand werk kreeg in de tweede fase een plek ter uitbreiding van het verdienmodel. Met name de kans voor nieuw talent om te publiceren was een belangrijk aspect.

De op gang te brengen kasstroom moest komen uit publicatievergoedingen. Daarnaast werd ook de mogelijkheid geschapen voor musici om op te nemen in de studio. De investeringsbegroting voor dit plan kwam uit op € 500.000.


Crematie en Uitvaart

Door in het verleden opgedane ervaring in het uitvaartwezen, destijds als drager en assistent-uitvaartleider, en het gegeven van vergrijzing, ontstond het businessplan Crematie en Uitvaart.

Uitgaande van de demografische gegevens inzake de vergrijzende bevolking en het tekort aan crematie-ovens en crematoria, werd in het businessplan de ontwikkeling van 1 of meerdere crematoria doorgerekend en het ontwikkelingsproces in kaart gebracht. De investeringsbegroting kwam uit op +€ 2.000.000.


QlusNet

Met circa 120.000 zelfstandigen in de bouw in Nederland en niet altijd positieve ervaringen met werkspot, ontstond het businessmodel voor QlusNet. Zelfstandigen in de bouw die elkaars expertise z.s.m. kunnen aanroepen en kunnen besparen op reiskosten en tijd, krijgen natuurlijk meer voor elkaar.

In de idee-ontwikkeling is het hele ontwikkeltraject uitgedacht, gevisualiseerd en uitgeschreven. Het plan is doorgerekend in een exploitatiebegroting en verdienmodel. Daarbij is een presentatiemodel ontstaan om te pitchen voor een investering. De investeringsbegroting kwam uit op € 1.200.000.


De Raad van Mediators

De Raad van Mediators Teamwork en Initiatieven MultiMedialist Digital Development Management

Bij deraadvanmediators.nl, een platform c.q. community voor zelfstandige mediators en bemiddelaars, werd ik in 2011 mede-eigenaar en trad tevens op als directeur tot 2016.

In dit bedrijf zijn de bedrijfsvoering, business development, promotie en digitale marketing vanzelfsprekend speerpunten. Initiële voeding bij de opzet kwam vanuit een venture capitalist. Korte tijd later kwam er al een kasstroom op gang om volledig zelfvoorzienend voort te gang.

In 2016 nam de Expertisegroep het bedrijf over. Kort daarna ontstonden de samenwerkingen met Trouwshop.com en iMediators.nl.


US Camper

US Camper Teamwork en Initiatieven MultiMedialist Digital Development Management

USCamper.eu ontstond in 2008 aanvankelijk als hobby. Vanaf 2009 werd het een bedrijf, de hobby werd werk! In dit bedrijf werden klassieke Amerikaanse campers opgespoord in Noord-Amerika, geïmporteerd in Europa en verkocht.

In de bedrijfsvoering waren de internationale online marketing, promotie en reclame in alle facetten uiteraard essentieel.

Het businessplan werd ook hier tot op detailniveau uitgewerkt waarbij de inhoud, rekenmodellen en presentatie leidend waren. Na drie pitches bij financiële instellingen was het dan ook raak.


Van gedachten wisselen?

Omdat uiteraard zeker niet alle ideeën leiden tot succes, komt het altijd aan op behoedzaam risico nemen. Daarbij dient het rekenwerk altijd en zonder uitzondering 100% te kloppen. Ook uithoudingsvermogen – Ausdauer – is van absoluut essentieel belang.

Van alle mooie initiatieven sneuvelen er uiteindelijk 95 tot 99%. Dat zijn gewoon harde cijfers waar men niets aan af kan doen. Enige realiteitszin dient dan ook altijd aanwezig zijn. Dat neemt niet weg dat sommige aanvankelijk dwaze gedachten soms leiden tot mooie dingen!

Wilt u van gedachten wisselen over het starten van een bedrijf, over de fasering hiervan of over de uitbouw van een goed initiatief, dan kom ik graag met u in contact!


BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren